Pythontr

husonet | Tarih: 05.06.2017

Xamarin image OnClick Event

Xamarin image'lere OnClick nasıl yapılır?

Merhabalar Arkadaşlar, (Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)


Xamarin portable modda uygulama geliştiriyoruz. Ve image button kullanarak resim'e basıldığında çıkış yada bir sayfaya yölendirme yapmak istiyoruz. Fakat xamarin portable modunda image'lerde OnClick event'i bulunmamaktadır.

Xamarin portable modunda image'e OnClick kazandırmak için ilgili image'e GestureRecognizers özelliği eklenir.

Bununla ilgili örnek xaml kodları ve cs kodlarının örneği aşağıdaki gibidir.


Xamarin image'e GestureRecognizers ekleme


<StackLayout VerticalOptions="Start" Margin="20,0">
<StackLayout x:Name="edCikis" Orientation="Horizontal" HorizontalOptions="End">
<Label TextColor="#006699" x:Name="lblCikis" VerticalTextAlignment="Center" HorizontalTextAlignment="Center">Güvenli Çıkış</Label>
<Image x:Name="imgCikis" Source="btnCikis.png" >GÜVENLİ ÇIKIŞ</Image>
</StackLayout>
</StackLayout>

Yukarıdaki xaml kodunda:StackLayout VerticalOptions="Start" ile form'unheader'ına image eklenmiştir.İmage adı x:Name ile isim verilmiştir. Bu isim ile ilgili image'e GestureRecognizers özelliği eklendiği cs kodları aşağıdaki şekildedir.


public AnaSayfa() {
InitializeComponent();
lblCikis.GestureRecognizers.Add(new TapGestureRecognizer
{
Command = new Command(async () => await Cikis()),
});
}

Yukarıdaki kod ile ilgili image'e Cikis fonksiyonu ile OnClick event'i eklenmiştir. Bir sonraki yazımda Xamarin portable moddayken android tarafında uygulamadan çıkış fonksiyonu Cikis fonksiyonu anlatımına yer vereceğim.Bu linkten ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar.