Pythontr

husonet | Tarih: 23.12.2019

Python isinstance() fonksiyonu

isinstance() fonksiyonu nesnelerin ve değerlerin veri tipini kolayca karşılaştırmamıza yardımcı olur.

isinstance() fonksiyonu, belirtilen nesne yada bir değeri belirtilen tür üzerinden doğrulamasını yapar. Bu fonksiyon eğer tür uyuşumu varsa True yoksa False döndürür.


Type parametresi bir tuple ise, nesne tuple'daki türlerden biriyse bu işlev True döndürür.


Sözdizimi


isinstance(object, type)

Parametre Değerleri
[ul][li]object: Bir nesne veya bir veri.[/li][li]type bir tip veya bir class, veya bir tuple of tip'lerin ve/veya classların[/li][/ul]
Örnekler

7 sayısının tipi integer mı?


x = isinstance(7, int)

Pythontr ifadesinin veritipinin tuple üzerinden kontrol eder.


x = isinstance("Pythontr", (float, int, str, list, dict, tuple))

y değerinin PythonObj nesnesi olup olmadığını kontrol eder.


class PythonObj:
name = "Huseyin"

y = PythonObj()

x = isinstance(y, myObj)

print(x)

İlgili Konular
[code=/makale/python-issubclass-fonksiyonu-683]issubclass() fonksiyonu[/code]