Pythontr

Python Programlama Dili Hakkında

İçeriklerimizi sizler için geliştiriyoruz.

26.10.2017 12:04:07

Python List min() fonksiyonu

Listelerde min fonksiyonu listenin elemanlarından en küçük değere sahip olan öğeyi döndürür.

25.10.2017 20:01:19

Python List max() Fonksiyonu

Listelerde max fonksiyonu listenin elemanlarından en büyük değere sahip olan öğeyi döndürür.

25.10.2017 19:14:35

Python List len() Fonksiyonu

Python Listelerde len() fonksiyony, listedeki öğelerin sayısını döndürür.

25.10.2017 17:15:44

Python List cmp() fonksiyonu

List cmp() fonksiyonu, iki listenin öğelerini karşılaştırır.

18.08.2017 18:56:23

Python Web Servis Sunucu

Python programlama dili kullanarak Web Servis sunucu hizmeti veren yazılım örneği

13.02.2017 01:10:08

Python sin() Fonksiyonu

Sinüs nedir? Python sin() fonksionu, x sinüsünü radyan içinde döndürür.

29.01.2017 16:32:51

Python hypot() Fonksiyonu

Öklid Nedir? Python hypot() fonksiyonu, Öklid normunu getirir, sqrt (x * x + y * y).

29.01.2017 16:08:51

Python cos() Fonksiyonu

Python cos() fonksiyonu, x radyanının kosinüsünü döndürür.

29.01.2017 01:40:18

Python atan2() Fonksiyonu

Python atan2() fonksiyonu, atan(y / x) radyan cinsinden döndürür.

29.01.2017 01:25:22

Python atan() Fonksiyonu

Python atan() fonksiyonu, x'in ark tanjantını radyan cinsinden döndürür.

29.01.2017 00:48:53

Python asin() Fonksiyonu

Python asin() fonksiyonu, radyan cinsinden x'in ark sinüsünü döndürür.

29.01.2017 00:34:54

Python acos() Fonksiyonu

Python acos() fonksiyonu, x'in ark kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.

25.01.2017 23:56:34

Python 2 ve 3 arasındaki farklar

Python 2.7 ve Python 3.x arasındaki temel farklar örneklerle birlikte.

25.01.2017 14:31:00

Python uniform() Fonksiyonu

Python uniform() fonksiyonu, rasgele bir float değer döndürür. Dönen değer x'den büyük veya eşit yada y'den küçük ve eşittir.

24.01.2017 23:36:57

Python shuffle() Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir listede yada tupleda yer alan öğeleri rastgele getirir.

23.01.2017 02:16:23

Python seed() Fonksiyonu

Python seed() fonksiyonu, rastgele sayılar üretirken kullanılan tam sayı başlangıç değerini ayarlar. Bu ayar yapıldıktan sonra diğer random modül fonksiyonları çağırılır.

23.01.2017 01:37:15

Python random() Fonksiyonu

Python random() fonksiyonu, 0'a eşit veya 0'dan büyük ve 1'den küçük float bir rastgeler sayı üretir.

21.01.2017 01:21:02

Python randrange() Fonksiyonu

Python randrange() fonksiyonu, aralıktan rasgele seçilen bir öğeyi döndürür range(başlangıç, durdurma, adım).

21.01.2017 00:30:04

Python choice() Fonksiyonu

Python choice() fonksiyonu, bir liste, tuple veya string ifadeden rasgele bir öğe döndürülür.

19.01.2017 23:58:12

Python sqrt() Fonksiyonu

Python sqrt() fonksiyonu, 0'dan büyük sayılar için x'in karakökünü döner.

19.01.2017 19:08:43

Python round() Fonksiyonu

Python round() fonksiyonu, x'in ondalık kısmını n kadar yuvarlayarak döndürür.

18.01.2017 22:17:03

Python pow() Fonksiyonu

Python pow() fonksiyonu, x in üst katlarını döndürür.

18.01.2017 22:16:04

Python modf() Fonksiyonu

Python modf() fonksiyonu, Ondalıklı kısmı ve tamsayı kısmını ayırır.

17.01.2017 17:08:58

Python min() Fonksiyonu

Python min() fonksiyonu, parametrelerinin en küçük olanını döner: negatif sonsuzluğa en yakın değerdir.

16.01.2017 15:25:53

Python max() Fonksiyonu

Python max() fonksiyonu, parametrelerinin en büyüğünü sonuç olarak döner. Pozitif sonsuzluğa en yakın değerdir.

14.01.2017 23:25:46

Python log10() Fonksiyonu

Python log10() fonksiyonu, x 0'dan büyük ise x'in 10 tabanına logaritmasını döndürür.

14.01.2017 02:18:01

Python log() Fonksiyonu

Python log() fonksiyonu, 0'dan büyük x için doğal logoritmasını döndürür.